Kontaktai

Telefonas informacijai +370 611 587 70;
Pimosios pagalbos telefonas +370 611 689 92.


Visais kitais klausimais rašykite bendruoju el. paštu

info@tundrafestival.lt

Socialiniai tinklai

Facebook puslapis
Facebook renginys
Facebook grupė
Youtube kanalas